Євроклуб 'ЮНІОР'

 

Інформування спільноти
ІНФОРМУВАННЯ  

ШКІЛЬНОЇ І МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ

 

Гра «Слабка ланка» (з історії ЄВРОСОЮЗУ) 

 

      Мета.  Сприяти вихованню свідомих громадян України із розумінням європейських та загальнолюдських цінностей шляхом залучення до ігрової діяльності, викликати інтерес до здобуття й поширення інформації про культуру, історію та традиції європейських народів, розвитку зв’язків європейських країн. Розвивати логічне мислення, допитливість, кмітливість та уміння співпрацювати в нестандартних ситуаціях.

 

Хід гри 

 

    У грі беруть участь семеро учасників.

    І тур триває 5 хвилин, по його закінченню з гри вибувають два гравці, котрі мають найменшу кількість балів поміж  відповідей на запитання.

    У ІІ турі змагаються 5 учасників. Тривалість туру – 4 хвилини. Один учасник з найменшою кількістю балів вибуває з гри.

    У ІІІ турі  змагаються 4 учасники. Вибуває один. Тривалість туру – 3 хвилини.

    У ІV турі беруть участь 3 учасники. Вибуває один. Тривалість туру – 2 хвилини.

    У V турі (фінальна гра) грають 2 учасники. Хто дає найбільше правильних відповідей на запитання, той і перемагає, стає найсильнішою ланкою гри.

    У кінці гри учасники й переможець нагороджуються призами за участь і перемогу в грі «Слабка ланка».

Запитання гри

2. Рада Європи об’єднує  … - 46 демократичних країн Європи. 

3. Скільки держав входить до складу Євросоюзу? - 27.

4. Виконавчий орган Європейського Союзу знаходиться у …  - Брюсселі.

20. Інститут Уповноваженого з прав людини Європейського Парламенту запроваджений … Договором  - Маастрихтським.

21. Суд Аудиторів було створено 22 липня …  року на основі Брюссельського договору  - 1975.

22. Орган, що здійснює загальне керівництво кредитно-грошовою системою ЄС і управління єдиною валютою - євро  - Європейський центральний банк - ЄЦБ.

23. Кому належить ідея і план створення Європейського Співтовариства вугілля та сталі (ЄСВС) - французам Жану Моне та Роберту Шуману.

24. Коли святкується день Європи?  - 20 травня.

25. Які країни підписали 18 квітня 1951 року в Парижі договір про створення Європейського Співтовариства Вугілля та Сталі (ЄСВС) - Бельгія, Франція, Голландія, Люксембург, ФРН та Італія.

26. Який виглядає прапор Європи? - Прапор Європи - це яскраво-синє полотнище із зображенням в центрі круга з дванадцяти золотих зірочок.

27. Твір, що став гімном Європи? - прелюдія до «Оди радості» 9-ої симфонії Бетховена.

28. Який девіз Європейського Союзу? - In varietate concordia / United in Diversity - Єдність у багатоманітності.

29. Першим документом, що заклав основи сьогоднішнього ЄС, був … - Паризький договір (Договір про створення Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі) 1951 року.

30. Продовженням прагнень розширення співпраці на усі сфери економіки став …договір (Договір про створення Європейського Економічного Співтовариства і Євроатому), підписаний у 1957 році - Римський договір.

31. Для створення єдиного європейського ринку у 1987 році схвалено … - Єдиний Європейський Акт.

32. Європейський Союз був створений … договором (Договір про Європейський Союз) у 1992 році – Маастріхським.

33. Маастріхський договір вступив у силу … - 1 листопада 1993 року.

34. З метою підготовки ЄС до розширення на країни Центральної Європи у 1997 року прийнято … - Амстердамський Договір.

35. Інституційну реформу розширеного ЄС мав гарантувати … ,  прийнятий у Ніцці у 2000 році - Ніціанський Договір.

36. Коли монети і банкноти євро з'явилися в обігу? - 1 січня 2002 року.

37. Розшифруйте абревіатуру СЗППБ? - Спільна закордонна політика й політика безпеки.

 

Додаткові запитання на загальну ерудицію учасників гри та глядачів

 

38. Хто відкрив Америку? – Х.Колумб.

39. Творець першої Конституції України – П.Орлик.

40. Вислів: «Держава – це я!» належить ... – Фр. Королю Людовіку ХІУ.

41. Столиця Візантії – Константинополь.

42. Найдавніші люди -  Неандертальці.

43. Фараоном називали царя у ... – Єгипті.

44. Засновник ісламу – Мухамед.

45. Священна книга мусульман – Коран.

46. Спеціальна грамота про прощення гріхів – Індульгенція.

47. Повстання у Франції у період Середньовіччя – Жакерія.

48. Рух за реформування церкви, що розгорнувся в ХVІ ст.- Реформація.

49. Суспільство в якому більша частина населення зайнята в промисловому виробництві, це – індустріальне суспільство.

50. Скільки відбулося Поділів Польщі? – Три.

51. Перший імператор Франції – Наполеон І.

52. Під чиїм керівництвом було знято облогу міста Орлеан – Ж.Д’арк.

53. Людина, що мусила нести військову службу за землю – Васал.

54. Назва населення Аравії – Араби.

55. Військове змагання рицарів – Турнір.

56. Картина, написана фарбами по свіжій вогкій штукатурці – Фреска.

57. Дочка Ярослава Мудрого, яка стала дружиною французького короля Генріха І – Анна.

58. Священне місто мусульман – Мекка.

59. Людина, що виступала проти вчення католицької церкви – Єретик.

60. Гора, де жили боги Греції – Олімп.

61. Столиця Арабського Халіфату – Дамаск.

62. Посудина з двома ручками і вузькою шийкою – амфора.

63. Людина, що виголошує промову – Оратор.

64. Область у Середній Греції – Аттика.

65. Зміна в житті суспільства, пов’язана з переходом від ручної до машинної праці – Промислова революція.

66. Фортеця, що була захоплена в ході Великої Французької революції -    

      Бастілія.

67. Королівський палац поблизу Парижа – Версаль.

68. Бойова пісня марсельського батальйону революціонерів у Франції – «Марсельєза».

69. Першу кругосвітню подорож здійснив ... –  Ф. Маггелан.

70. Період правління Наполеона  І з 22 березня по 22 червня 1815 р. – увійшли в історію під назвою ... – «Сто днів».

71. Війни в Чехії у період Середньовіччя – Гуситські.

72. Місто в Палестині – Єрусалим.

73. У 1812 році  розпочалася ... – Франко-російська війна.

74. Автор «Ілліади» та «Одісеї» – Гомер.

75. Грецький бог моря – Посейдон.

76. Кого називали «батьком історії»? – Геродота.

77. Що таке Антверпен? – Місто в Нідерландах.

78. Перша загальноєвропейська війна між угрупуваннями держав за панування в Європі – Тридцятилітня.

79. В якому столітті ми живемо ? – ХХІ ст.

80. Перша буржуазна революція відбулася в ... – Нідерландах .

81. Засновник Реформації – М. Лютер.

82. Член англійського парламенту, що очолив «армію нового зразка» -  О.Кромвель.

83. Право на самоврядування, що видавалось містам – Магдебурзьке.

84. Засновник кальвінізму – Ж.Кальвін.

85. Дворяни-поміщики у Німеччині – Юнкери.

86. Імператриця  Австрії з 1748 року, що разом зі своїм співправителем здійснила ряд реформ в імперії – Марія – Терезія.

87. Перший президент США – Дж. Вашингтон.

88. Перші «10 поправок», що були внесені до Конституції США у 1791 році – «Білль про права».

89. Битва 7 вересня 1812 року в ході франко-російської війни – Бородінська.

90. Перетворення в країні – Реформа.

91. 1800 рік. Яке це століття? – ХІХ ст.

92. Люблінська унія відбулась у ... – 1569р.

93. Країна-мільярдер, колись з династією Мін. - Китай.

94. Культура   Європи  ХУІ-ХУІІ ст. – Відродження.

95. Німецьке князівство, що досягло свого піднесення у ХУІІІ ст. - Пруське.

96. Люди, що знаходяться на службі по управлінні державою – Чиновники.

97. Декілька монархів з одного роду, що змінювали один одного на престолі по праву спадкування – Династія.

98. Як називали греки свою батьківщину –Грецію – Еллада.

99. Блискучий успіх, перемога – Тріумф.

100. Син Філіпа ІІ. Що вступив на престол у 12 років і здійснив Східний похід – О.Македонський.

101. Безконтрольна влада, що обмежує права громадян – диктатура.

102. Монархічна держава, де влада передається в спадщину і до її складу входять завойовані держави – Імперія.

103. Східна Римська імперія – Візантія.

104. Кочівники, що прийшли із Середньої Азії і в ХІ ст.  завоювали велику частину арабських володінь в Азії – Турки-сельджуки.

105. Напрям в християнстві, що виник з розподілом Римської імперії на Західну і Східну, яку очолив Папа Римський. – Католицизм.

106. З палати лордів і палати общин складався англійський... – Парламент.

107. Кастове суспільство існувало в ... – Індії.

108. «Сином неба» вважали якого імператора? – Китайського.

109. Індійський князь – Раджа.

110. Підприємство, де вироблялось усе вручну, а праця поділялась між робітниками різних спеціальностей – Мануфактура.

111. Хто відкрив Східний шлях в Індію? – Васка де Гама.

112. Держава, що утворилась внаслідок  Нідерландської революції – Голландія.

113. Північні племена, які нападали на слов’ян – Варяги.

114. Процес відбирання і згону селян із землі в Англії – Огороджування.

115. Протока між Англією та Францією – Ла-Манш.

116. Втручання у внутрішні справи держави з метою здійснення своїх інтересів – Інтервенція.

117. Імперія Цін правила у ... – Китаї.

118. Імперія Великих Моголів правила у ... – Індії.

119. Османська імперія, це сучасна ... – Туреччина.

120. 1917 рік. Яке це століття? – ХХ ст.

121. Парламент, скликаний у 1640 році і працював до 1653 року у Англії – Довгий парламент.

122. Відновлення влади монарха на престолі – Реставрація.

123. Економіст, що обґрунтував ідею вільної конкуренції, приватної власності – А.Сміт.

124. Фантастичні оповіді про богів – Міфи.

125. Південна Греція – Пелопонес.

126. Ідейна течія епохи переходу від феодалізму до капіталізму в країнах Європи – Просвітництво.

127. Війна за незалежність американських колоній почалася у... – 1775р.

128. Міфічний герой Греції, який здійснив 12 подвигів – Геракл.

129. Богині джерел за грецькою міфологією – німфи.

130. У 1776 р. американський конгрес прийняв ... – Декларацію незалежності.

131. Верхнє місто, кремль в Афінах – Акрополь.

132.Головний бог греків – Зевс.

133. Руссо –це ... – Французький просвітник.

134. Депутати Конвенту у Франції, що не мали чіткої політичної позиції –  «болото».

135. Режим, що був встановлений у Франції після повалення якобінської диктатури – Термідоріанський.

136. Борець, що дав людям вогонь – Прометей.

137. Назва одного із германських племен у період Середньовіччя – франки.

138. Ім`я короля Англії, героя лицарських романів – Артур.

139. Орудійне знаряддя –Ядро.

140. Зібрання представників станів у Чехії у період Середньовіччя – Сейм.

141. Річка на якій відбулась битва руського війська з військом монголо-татар – Калка.

142. Якщо від 2003 року відняти 13 років. Яке століття  отримаємо ?- ХХ століття.

143. Китайська архітектурна споруда з кількох ярусів – Пагода.

144. Назва національної церкви в Англії в період Середньовіччя – Англіканська.

145. Угода між Наполеоном І  і Папою Римським Пієм VІІ – Конкордат.

146. Найбільший транспортний шлях Київської Русі – Путь «Із варяг у греки».

147. В якому році монголо-татари зруйнували Київ? – 1240р.

148. “Homo sapiens” – це ... – “Людина - розумна”.

149. Річка, яка впадає в Середземне море на території Єгипту – Ніл.

150. Цар Вавилона, за якого закони були висічені на кам’яному стовпі – Хамурапі.

151.  В якому році відбулась Хотинська битва? – 1621р.

152. Коли у давні роки заборонялись війни – В час проведення Олімпійських ігор.

153. Піфагор був ... – Математиком.

154. Завойовник, який у 1066р. захопив англійський престол – Вільгельм.

155. Спілки, в які об’єднувались майстри-ремісники однієї спеціальності – Цех.

156. Хто був керівником 4-го Хрестового походу, під час якого  хрестоносці пограбували Константинополь?  - Інокентій ІІІ.

157. Яку річку в давнину називали «блукаючою річкою» – Хуанхе.

158. Назвіть «Чудеса світу» на Стародавньому Сході -  Піраміда , Висячі сади.

159. Який народ придумав компас? – Китайці.

160. На чому писали стародавні єгиптяни ? – Папірус.

161. В якому творі згадуються кіммерійці ? – «Одіссея».

162. Матеріал, з якого в Китаї робили гарний посуд – Фарфор.

163. Назви знаків, якими китайці користуються в письмі – Ієрогліфи.

164. Вид японського мистецтва – Орігамі.

165. 1523 рік. Яке це століття? – ХVІ ст.

166. Ступінь розвитку людського суспільства, що досягло певного матеріального і культурного прогресу у вигляді держави, писемності, будівництва тощо – Цивілізація.Создан 04 июн 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
bigmir)net TOP 100
html counterсчетчик посетителей сайта