Євроклуб 'ЮНІОР'

 

День Європи в Новому Роздолі
Знай наших! 

День Європи в Новому Роздолі

       До цього свята учасники євро­­клубу «Юніор» Варвин­сь­кої районної гімназії Юля Лу­це­нко (10-Б), Владислав Бобир (8-Б), Юля Максимюк, Таїсія Ме­льник, Антон Цопа (6-Б), яких ба­­чите на фото вгорі,  та ке­рів­ник Тамара Пет­рівна Нико­не­н­ко старанно готу­валися. До 12 квіт­ня 2012 року по­да­ли анкету на конкурс, що про­водився на­пе­­редодні VII об­ласного форуму шкі­льних євро­пейських клубів, ор­­ганізований Львівським об­лас­­ним інститутом післядип­лом­­­ної педагогічної освіти за під­тримки Головного управ­ління освіти і науки ОДА, спіль­но із Львівським центром євро­пейської інформації, Центром освітніх ініціатив, Новороз­діль­ською міською радою, відділом ос­віти м. Новий Розділ. Від­був­ся він у травні ц.р. у м. Но­вий Розділ.

      Члени команди євроклу­бів­ців надіслали матеріали для  участі у святкуванні. Нас було обрано серед 20 ШЄКів, котрі 19 травня 2012 року в м. Но­во­му Роздолі представляли свої райони та міста на VІІ фо­румі. За резуль­татами кункурсу на сце­ні висту­пали школи №4 м. Новий Розділ та СШ №8 м.Сам­бір із своїми пре­зентаціями діяльності ШЄКу та Велико­мос­тівська НВК «Зага­ль­но­освітня шко­ла І-ІІІ ст.-ліцей», а також гімназійний євро­клуб «Юніор» Варвинської район­ної гім­назії смт. Варва Чер­нігівської області із представ­ленням Греції - краї­ни-члена ЄС.

       У підготовці презентації до­помагали Олена Мащенко – ке­рівник танцювального колек­ти­ву «Терпсихора», Лідія Шоста­ко­­ва – педагог-організатор, Люд­­­­мила Кардаш – заступник з ви­ховної роботи Варвинської ра­йонної гімназії. Фінансову до­помогу отримали від депу­тата обласної ради, генераль­ного директора СТОВ «Дружба-Но­ва» Сергія Гайдая.

      Під час урочистого відкрит­тя форуму євроклубівці Вар­вин­­щини представляли Грецію на сцені. Нас вітали як по­чес­них гостей. Після відкриття фо­руму його учасники, в на­ціональних кос­тюмах різних єв­ро­­пейських країн веселою хо­дою пройшли центра­льною ву­лицею до святині міста – па­м’ятника Т. Шевченку, щоб по­садити там клумбу. Потім на центральній площі міста відбувся великий свят­ковий концерт, який підготували діти. Учасники форуму спіл­кувалися між собою, весе­лились, обміню­вались досві­дом роботи, фотогра­фувались.

 

 

Т. НИКОНЕНКО,

керівник клубуСоздан 02 июл 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
bigmir)net TOP 100
html counterсчетчик посетителей сайта